BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN TRANG TRÍ

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN TRANG TRÍ (VNĐ/CÁI)

GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% VAT

LOẠI SIZE INOX 201 INOX 304
CHỤP CẦU D22 1.500 2.900
D25 1.500 2.900
D27 1.600 3.200
D32 1.800 3.500
D34 1.900 3.800
D42 2.000 4.200
D50 2.100 4.800
D60 2.600 5.200
CHỤP ĐẾ TRÒN D16 1.800 3.600
D19 2.000 4.000
D22 2.200 4.400
D25 2.400 4.800
D27 2.600 5.200
D32 2.800 5.600
D34 3.000 6.000
D42 3.200 6.400
D50 3.400 6.800
D60 3.600 7.200
CHỤP ĐẾ VUÔNG 20X20 2.200 4.400
25X25 2.600 5.200
30X30 3.200 6.400
40X40 4.400 8.800
50X50 5.600 11.200
13X26 2.200 4.400
15X30 2.600 5.200
20X40 2.600 5.200
25X50 3.200 6.400
30X60 4.500 9.000
40X80 12.000 24.000
50X100 26.000 52.000
CO TRANG TRÍ D19 12.000 24.000
D22 13.000 26.000
D25 14.000 28.000
D27 15.000 30.000
D32 20.000 40.000
D34 25.000 50.000
D42 28.000 56.000
D50 30.000 60.000
D60 32000 64000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

M